Zoeken in deze blog

donderdag 28 oktober 2010

Politieke keuzes kunnen een Zesjescultuur bestrijden danwel bevorderen

Bericht aan Tweede Kamerleden
28 oktober 2010

Geachte Kamerleden,

Nederland zal nooit af komen van de zesjes-cultuur zolang kift de curare is in onze samenleving. Door voornamelijk te kijken naar wat een ander ‘aan moois’ lijkt te hebben, vergeet men verantwoording te nemen voor zijn eigen toekomst en daar aan te werken. De vraag, die men voornamelijk moet stellen is: Wil ik echt wel ruilen met de positie van de ander (plussen en minnen meegenomen)? Zo, ja wat heb ik eraan gedaan of ga ik doen om dat te bereiken?
Sterker een ieder die in Nederland boven het maaiveld durft uit te steken, riskeert een openbare afstraffing.
Medisch Specialisten, apothekers, tandartsen en straks vast ook bijvoorbeeld accountants en advocaten worden in onze maatschappij vogelvrij verklaard en hard aangepakt. Terwijl dit bij uitstek mensen zijn, die geen zesjes-cultuur hebben gehanteerd. De vaak vrij zware en langdurige, afgelegde weg naar het beroep (6 VWO- 6 jaar universiteit- gemiddeld 6 specialisten opleiding met het behalen van vele examens) vereisen naast een zekere gave voor het leren, met name ook een goede mentaliteit met ijver en doorzettingsvermogen. Voortdurend bijscholen is noodzakelijk.  Deze mensen werken vaak hard en maken vele uren. Ze worden daardoor een kwetsbare groep ten gevolge van het daaruit voortvloeiende hogere inkomen en het gebrek aan tijd zich te verdedigen. 
De beste manier om mensen te motiveren om het beste uit zichzelf te halen is door hen of hun rolmodellen te belonen en te waarderen. Afstraffing leidt tot demotivatie en anti-rolmodelvorming.

Zorgelijk is dat deze kift met de focus op de omzet (= niet inkomen) van de vrijgevestigde specialisten ons blind maakt voor wat er echt gebeurt in het zorgveld.  Ons huidige systeem waar  tot op heden de dokters naast de managers een belangrijke stem hadden, heeft geleid tot een zorg dat internationaal gezien de beste kwaliteits-prijs verhouding heeft.  Logisch, de prioriteiten van besteding van middelen, tijd en energie werd door zorgdeskundigen beinvloed.  Dus belonen we nu onze dokters met Wijzigingen in de Wet marktordening gezondheidszorg en Wet clientenrechten zorg, waardoor de dokter de regie en zijn positie als praktijkhouder verliest. 
We zitten in feite al voor een dubbeltje op de eerste rang met de huidige samenstelling, aantal en kwaliteit van onze ploeg van zorgverleners. Ik zou er niet teveel aan veranderen, wel fine-tuning en de zorgvraag groei medisch verantwoord temperen. Immers iedere verandering dient natuurlijk wel een verbetering op te leveren. De voorgenomen maatregelen zullen onvermijdelijk tot kwaliteitsverlies leiden omdat voor de zorg-professionals het verantwoord werken steeds moeilijker wordt maakt. Verantwoordelijk blijven voor de zorg zonder de beslissingsbevoegdheden vraagt om moeilijkheden.

De Euro-Canada health consumer index 2009, het SIRM 2010 rapport  en http://www.commonwealthfund.org/Content/Publications/Fund-Reports/2010/Jun/Mirror-Mirror-Update.aspx  zijn duidelijk:  Onze zorg is goed!! Tenminste, zolang de dokters nog niet monddood zijn gemaakt.

Ps. Met verbijstering kijk ik naar het volgende staatje, ik weet wel welke keuze ik zou maken:

Behandeling
Incontinentie                                    11 miljoen
Scheefstand grote teen                     15 miljoen
Overige orthopedische ingrepen         20 miljoen
Bijholte ontsteking                             68 miljoen
Korting op ziekenhuizen  549 miljoen
-------------------------------------------------------------------------
Totale besparing 663 miljoen

of

Beheerskosten Verzekeraars 2008-2009 gestegen met 65 % naar 1,6256 miljard (Zorgthermometer 2009, Vektis, bijgevoegd). Dit hele bedrag levert lijkt mij namelijk geen enkele minuut zorg op.