Zoeken in deze blog

donderdag 7 oktober 2010

De Motivatie voor de 7 Oktober Specialisten Zondagsdienst

Verzekeraar mag niet op stoel arts zitten
Ingezonden stuk oktober 2010 | Het Financieele Dagblad, inmiddels geplaatst

Door: Bisschop, J.

Het zal de meeste patiënten zijn ontgaan, maar er is weer een nieuwe wet gemaakt. De Wet Cliëntenrechten Zorg (WCZ) vervangt meerdere wetten waaronder de Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), de Wet Klachtenrecht en de Kwaliteitswet zorginstellingen. Volgens het ministerie een wet waarin de cliënt zich beter beschermd ziet tegen onrecht. Alsof dat nu niet wettelijk geregeld is. De reden van de nieuwe wet is niet empathie voor de patiënt/cliënt, maar vooral om de behandelovereenkomst met de dokter te veranderen. Het is dus een politieke wet; een verdere stap in de richting waarbij de macht in de zorg bij instellingen en verzekeraars komt te liggen.

De belangrijkste verandering die de WCZ met zich meebrengt, is de verschuiving van zorgverantwoordelijkheid van de dokter
naar de zorginstelling. En daarmee verschuift de zeggenschap over de behandeling. Kortom, de manager van een zorginstelling krijgt steeds meer invloed op medische beslissingen, terwijl hij geen arts is en geen medische kennis heeft.

Door de verantwoordelijkheid over te hevelen van medicus naar manager wordt de patiënt dus cliënt. De directie van de zorginstelling kan dan bepalen hoe de dokter moet gaat werken, zonder eindverantwoordelijkheid te nemen, want die houdt de dokter. De klanten van zorginstellingen zijn de verzekeraars (niet de patiënten), met hen sluiten zorginstellingen overeenkomsten.

Een voorbeeld. Op dit moment wordt in een ziekenhuis, wetenschappelijk bewezen, de beste heupprothese geplaatst. De prothese is te duur en moet dus goedkoper. De zorginstelling kan de dokter verplichten met een goedkopere, maar ook minder goede prothese te werken. Wettelijk staat de dokter met de rug tegen de muur, want het ziekenhuis stelt de voorwaarden. Patiënten krijgen sneller weer klachten en moeten eerder een vervangende prothese krijgen. Dit is een heel dure en lastige operatie. Zorgkwaliteit slechter, eindresultaat duurder. Bij wie haalt de patiënt zijn recht?

De directie moet haar instelling winstgevend maken, maar loopt tegen enorme, door de overheid opgelegde, kostenbesparingen op. Zij kiest voor goedkopere zorg. De dokter denkt aan de beste zorg, hij kent de consequenties van een mindere keuze. Artsen staan oog in oog met hun patiënten, hun klanten. De geketende dokter - met de patiënt als lijdend voorwerp - zal met lede ogen zien hoe de kwaliteit van de zorg in managershanden snel achteruitgaat.

Als de zorgkwaliteit dan zo hoog in het vaandel staat zoals Den Haag beweert, laat de cliënt dan weer patiënt zijn en de dokter beslissen wat goed is voor zijn patiënt. De Wet Cliëntenrechten Zorg klinkt mooi, maar uiteindelijk zal de patiënt het recht op de beste zorg worden ontnomen.

Jorinde Bisschop is tandarts te Wassenaar.